Korony reklamy

Konkurs „Korony Reklamy” – świetna okazja na wyróżnienie i promocję najlepszych firm w poszczególnych sektorach branży reklamowej:

  • Gifts
  • Sign&Visual
  • Tech
  • Print

Nagrody przyznawane są w każdej kategorii najlepszym firmom, wyłonionym w głosowaniu branżowym. W każdej kategorii laureaci zostaną uhonorowani statuetką Korony Reklamy za uzyskanie odpowiednio największej łącznej liczby głosów.

REGULAMIN KONKURSU „KORONY REKLAMY 2018”

I. Informacje ogólne
1) Organizatorem konkursu są Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Kiev 2018 organizowane
przez firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

2) W ramach konkursu przyznawane są „Korony Reklamy” w czterech kategoriach konkursowych:
• Gifts
• Sign&Visual
• Tech
• Print

3) W wyniku głosowania w każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne (za miejsca 1,2 i 3).
4) Promocja Laureatów konkursu.
Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za
pośrednictwem newslettera wysłanego do całej bazy Organizatora oraz przy wsparciu
informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie
www.remadays.com.ua.

5) Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w  szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

II. Zgłoszenia do konkursu
1) Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 12.12.2017 – 31.01.2018.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są Wystawcy Targów RemaDays Kiev 2018.

3) Zgłoszenie do konkursu nastąpi poprzez wypełnienie formularza, zamieszczonego na stronie
internetowej www.remadays.com.ua zawierającego następujące pola:
– logo firmy
– nazwa firmy
– opis firmy (do 500 znaków)
– kategoria konkursowa w jakiej firma chce ubiegać się o Koronę Reklamy
– dane osoby kontaktowej, upoważnionej do zgłoszenia firmy do konkursu: imię i nazwisko,
telefon, e-mail

4) Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

III. Głosowanie
1) Głosowanie odbywać się będzie w dniach 5.02 – 26.02.2018r.

2) Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm, zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej Organizatora oraz w mediach branży reklamowej, współpracujących z organizatorem konkursu. 3) Każda firma uprawniona do głosowania otrzyma w e-mailu wysłanym przez Organizatora konkursu unikalny link internetowy przekierowujący do formularza głosowania na stronie www.remadays.com.ua

4) Dedykowany link internetowy umożliwia tylko jednokrotne zagłosowanie przez firmę
uprawnioną do głosowania.

5) Każda uprawniona do głosowania firma może oddać swoje głosy na dowolną liczbę firm w dowolnie wybranych kategoriach konkursowych.

6) I miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła największą liczbę głosów w danej kategorii. II miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła drugą co do ilości największą liczbę głosów w danej kategorii. III miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła trzecią co do ilości największą łączną liczbę głosów w danej kategorii.

7) Dystrybucja statuetek Korony Reklamy będzie miała miejsce podczas Targów RemaDays Kiev 2018.
8) Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora.

Kategoria Producent upominków reklamowych
1. ТОВ „ТД „ЮСОН”
2. AROMIC
3. ТОВ „ФАБРИКА ОРЛОВСЬКИХ”

Kategoria Importer upominków reklamowych
1. ТОВ „Е-СУВЕНІР”
2. РІА ” ГРОМАДА ІНФОРМ ”
3. ТОВ „УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА ГРУПА”

Kategoria Agencja Reklamowa
1. РЕКЛАМА „ESFI” ДИЗАЙН

Kategoria Out&InDoorSystems
1. ТОВ „ПЛАСТІКС-УКРАЇНА”
2. ТОВ „ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „МАНДАРИН”
3. ТОВ „ТІ ДЖИ ПРО”

Kategoria Technology
1. ТОВ „ШУЛЬЦЕ ПОЛІФОРМ”
2. ТОВ „СТУДІЯ ЛИМОН”
3. ТОВ НВП „ГАММАГРАФІК”

Kategoria Print Show
1. ТОВ „АБРИС ПРИНТ”
2. КОМПАНІЯ ТЕХНОГРАФ
3. ТОВ УЛЬТРАДРУК

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE KORONY REKLAMY 2018

W konkursie mogą brać udział wystawcy 9. edycji targów RemaDays Kiev 2018.


logotyp

* pole obowiązkowe
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 12.12.2017 – 31.01.2018.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 5.02.2018 – 26.02.2018 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową. Uprawnionymi do głosowania są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora.